ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ก่อนเข้าชมคลิปต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา คุณจำเป็นต้องอ่านข้อกำหนด และ  เงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด เพราะนั่นเท่ากับว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดทั้งหมดแล้ว รวมถึงพร้อมที่จะผูกพันตามข้อความด้านล่างนี้ 

สำหรับเนื้อหา หรือ คลิปต่างๆ บนพื้นที่ www.xxxthvip.com เราสามารถเพิ่ม หรือ ลบ และ ทำการปรับปรุงใดๆ ก็ได้ โดยขึ้นอยู่ที่นโบาย และ ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ส่วนคุณ หรือ ผู้ใช้งาน มีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดโดยละเอียดเท่านั้น 

1.อายุของผู้ใช้งาน : ควรมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ขึ้นไป ส่วนคนที่ต่ำกว่า อาจจะเข้าถึงเนื้อหาไม่ได้บางส่วน และ ควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ปกครอง

  1. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา: นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นใน www.xxxthvip.com เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือ ระงับคลิปต่างๆ เมื่อใดก็ได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขวิดีโอได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  1. การเข้าถึงเนื้อหา:

(i) www.xxxthvip.com ให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อก หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณ:

ก) ถึงเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลภายในเท่านั้น

ข) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด

(ii) เนื้อหาทุกอย่างได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกเว็บไซต์ในที่นี้ 

  1. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอบนไซต์ยกเว้นเสียง วิดีโอ หรือภาพกราฟิกที่มีเนื้อหาเครื่องหมายการค้า และโลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ www.xxxthvip.com บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และภาคีของ www.xxxthvip.com 

นอกจากนี้ยังได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศสหรัฐฯที่ใช้บังคับ ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้เทคนิคการจัดเฟรมใดๆ เพื่อจับภาพเครื่องหมายการค้า โลโก้ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.xxxthvip.com

  1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท: เมื่อใช้งานเว็บไซต์ 

www.xxxthvip.com ไม่รับรองคลิป หรือ เนื้อหา ที่เป็นการล่วงละเมิด หรือ เป็นที่น่ารังเกียจ และ ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย/ความเสียหายหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของเราดังกล่าว