เงี่ยนก็เงี่ยน อายก็อาย เอามือปิดหน้า อย่างสวย

เงี่ยนก็เงี่ยน อายก็อาย แต่มันก็อยาก เอามือปิดหน้า บ่งบอกถึงความต้องการมาก อย่างสวย ขาวดี