มือดีพระนคร ไม่แตกได้ไงแบบนี้

 

มือดีพระนคร ไม่แตกได้ไงแบบนี้ เจอมืออาชีพแบบนี้จับควยขึ้นลงๆแบบนี้ใครทนไหวก็บ้าไปแล้ว

test