ครูขา หนูเจ็บหอย คุณครูแทงไม่ยั้ง เสียงไทย

ครูขา หนูเสียว หนูเจ็บหอย ไม่ไหวแล้ว คุณครูแทงไม่ยั้ง เหมือนเก็บกดเลย เสียงไทย